Watergeven

Zomerbloeiers in potten hebben op warme zomerdagen extra water nodig

Tijdens droge periodes ontkom je er niet aan om planten in de tuin water te geven. Dat kan per plant met een gieter of alle planten tegelijk door de tuin te beregenen.
Met een gieter is het het beste om de grond rond de planten in een keer ruim te begieten. Eigenlijk zoveel dat de watergift het grondwater bereikt, zodat ook de diepere plantenwortels in contact komen met (grond)water en het grondwater aangevuld wordt. Op lichte gronden zal dat het water snel door de bodem worden opgenomen; op zware klei is dat niet het geval. De grond slaat dicht en er vormen zich plassen: de grond is niet doorlatend.

Om te zien in hoeverre het water bij beregenen met een sproeier in de bodem gezakt is, kun je het beste op een paar plekken in de tuin even een spa in de grond zetten om te kijken tot waar de grond vochtig is. Gebruik een regenmeter om te meten hoeveel er beregend is en noteer de verhouding tussen het aantal beregende mm en het aantal mm vochtig geworden aarde. Ook handig om te weten bij regenval.

Ook bij beregenen geldt dat er beter in één keer ruim beregend kan worden in plaats van elke dag een beetje. Dagelijks een bescheiden hoeveelheid beregenen doet de bodem dichtslaan en levert een hogere verdamping op ten opzichte van een wekelijkse forse hoeveelheid. Bovendien worden de dieper gelegen wortels niet bereikt en wordt een oppervlakkiger beworteling bevorderd, wat het risico op uitdroging vergroot. Maak de aarde na het watergeven los; dat voorkomt het dichtslaan van de grond.

Tijdens droogte is het het beste om niet de hele tuin te beregenen, maar per plant een forse hoeveelheid water te geven, en dat één keer per week. Pas geplante heesters en vaste planten hebben natuurlijk minder maar vaker wat water nodig, om te voorkomen dat ze niet uitdrogen. Kuipplanten en zomergoed in potten moeten op droge dagen soms wel twee keer per dag water gegeven worden.

’s Avonds watergeven geeft de planten de gelegenheid gedurende de nacht water op te nemen. Maar de vochtige omgeving maakt ook slakken actief. ’s Morgens watergeven voorkomt dat, maar verkort de tijd dat de planten een surplus aan water kunnen opslaan. Maar ’s morgens drogen de planten beter na het watergeven, wat de kans op schimmels beperkt.