Bladzijde 100 – Rudolf Steiner

Zijn leven

De Oostenrijker Rudolf Steiner leefde van 1861 tot 1925. Hij was filosoof, schrijver, architect en opvoedkundige. Hij is bekend geworden als grondlegger van de antroposofie en haar praktische toepassingen, zoals het vrijeschoolonderwijs, en de biologisch-dynamische landbouw.

Biologisch-dynamische landbouw

Het verbouwen van groente en fruit volgens de methode van Rudolf Steiner wordt biologisch-dynamische landbouw genoemd.

In de biologisch-dynamische landbouw gaat men ervan uit dat alle hemellichamen – de aarde, de maan, de zon en de sterren – invloed hebben op de groei van groente en fruit. Hoe groot deze invloed precies is, weet men niet precies. Een goed voorbeeld is de maan. Zoals je weet zorgt de maan voor eb en vloed. De mensen achter de biologisch-dynamische landbouw denken dat de maan dezelfde invloed heeft op de waterhuishouding van een plant.

Bij de biologisch-dynamische landbouw staan de vruchtbaarheid van de grond en versterking van de natuurlijke groei centraal. Het landbouwbedrijf wordt als één geheel van aarde, planten en dieren gezien. Vandaar dat een biologisch-dynamisch bedrijf veel verschillende soorten groente en fruit verbouwt en daarnaast ook vee heeft. De natuur is voor biologisch-dynamische boeren heel erg belangrijk.

Biologisch-dynamische landbouw is een bijzondere vorm van biologische landbouw. Biologisch-dynamische landbouw en voeding zijn wel biologisch, maar biologische landbouw is niet biologisch-dynamisch. Biologisch-dynamische producten, hebben het Demeter-keurmerk en vaak het EKO-keurmerk. Biologische producten hebben alleen het EKO-keurmerk.