Ziektes en plagen

Beeldenbank van ziekten, plagen en onkruiden – Groen Kennisnet

Database met foto’s en beschrijvingen van insecten: Entomart.be (Franstalig)

Insectenweb (Wageningen Universiteit) Databank wordt helaas niet meer bijgehouden

Website van Amerikaanse vereninging van deskundigen op het gebied van plantenziektes (Engelstalig)

Website over plantenziekten: www.plantenziektekunde.nl

Uitgebreide database van ziekten en plagen in fruitbomen en bessenstruiken: www.houtwal.be

Overzicht van algemene aantastingen in fruit: www.hoogstamboomgaard.be