Bodemleven

Bodemleven, wat doet ‘t?
– Zorgt dat voedingsstoffen beschikbaar komen voor planten
– Een gezond bodemleven helpt ziektes en plagen voorkomen
– Bodemleven zorgt voor gangetjes/kanaaltjes waardoor uitdrogen minder snel plaatsvindt (capillaire werking)

Bodemleven hoe werkt‘t?
Stikstofkringloop: Stikstof wordt door planten (en alle andere levende wezens) gebruikt voor het maken van eiwitten. Hoewel stikstof ruim in de atmosfeer voorhanden is (78 á 79%!), kan een plant deze niet rechtstreeks uit de lucht opnemen. Daar zijn een aantal tussenstappen voor nodig. Voor de opname door planten moet de stikstof uit de lucht eerst gebonden worden. Dit wordt gedaan door stikstof-bindende bacteriën. Zij maken van vrije stikstof, ammoniak. Het binden van stikstof kost de bacteriën veel energie. Deze energie krijgen de bacteriën uit suikers en aminozuren die door planten in de bodem worden uitgescheiden. Ammoniak vormt met de aanwezige waterstofionen in de grond ammonium. Nitrificerende (stikstof verwerkende) bacteriën maken van ammonium, nitriet en daarna nitraat. Nitraat is een zeer goede stikstofbron voor planten en kan gemakkelijk worden opgenomen. Gebonden stikstof wordt ook op grote schaal gerecycled. De eiwitten waar de stikstofmoleculen in zijn opgenomen zullen vroeg of laat afgebroken worden. Dit gebeurt wanneer een organisme sterft en wordt verteerd door schimmels en bacteriën.